سبد خرید

تمامی هزینه های خدمات ترنسجو از جمله هزینه ترجمه، هزینه تایپ متن ترجمه شده، هزینه پستی ارسال متن ترجمه شده (در صورت درخواست پرینت) بر عهده مشتری خواهد بود
مجموع هزینه سفارش

ثبت و تکمیل سفارش