قوانین و مقررات


1- مسئولیت نقض حقوق مادی و معنوی متونی که برای ترجمه ارسال می شود مستقیما بر عخدخ مشتری بوده و ترنسجو تعهدی در این خصوص ندارد.

2- در صورتی که متن به طور کامل ترجمه شده باشد، هزینه متن ترجمه شده به هیچ وجه قابل عودت نیست.

3- در صورتی که بخشی از متن ترجمه شده باشد و مشتری از ادامه کار منصرف شود، هزینه بخش ترجمه شده کسر شده و مابقی به مشتری عودت می شود.

4- حجم فایل های ارسالی نباید بیش از 20 مگابایت باشد

5- در صورتی که کاربری کرارا و بدون دلیل فایل های نا مرتبط برای ترجمه ارسال کند، حساب کاربری او مسدود می شود

6- ساعت پاسخگویی تلفن های درج شده در سایت 8 الی 17 می باشد.